[1]
E. Stachowska, „Mediatyzacja religii w Polsce. Wybrane aspekty w kontekście koncepcji S.Hjarvarda”, ucs, t. 21, nr 4, luty 2019.