[1]
H. Mielicka-Pawłowska, „Duchowość jako forma konstruowania porządku aksjonormatywnego”, ucs, t. 21, nr 4, luty 2019.