[1]
N. W. Szostak, „Experiment in catastrophe. Podróż śladami deportowanych mieszkańców Stettina w lutym 1940 roku”, ucs, t. 28, nr 2, s. 17-23, kwi. 2022.