[1]
E. Garstka, „Pomiędzy akulturacją a społecznym zakotwiczeniem – spojrzenie na współczesną migrację młodych Polaków w Irlandii z perspektywy ich wyborów żywieniowych”, ucs, t. 28, nr 2, s. 25-30, kwi. 2022.