Baraniak, B. „WARTOŚCIOWE ASPEKTY PRACY SPEKTRUM ZAINTERESOWANIA GRUP DEFAWORYZOWANYCH”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, T. 14, nr 1, listopad 2018, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2809.