Okrasa, W. „PRZESTRZENNE ASPEKTY NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNYCH: SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZESTRZENNA A ZRÓŻNICOWANIE DOBROSTANU LOKALNEGO – EWALUACJA WPŁYWU ŚRODKÓW ROZWOJOWYCH*”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, T. 15, nr 2, listopad 2018, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2892.