Wierzbicki, K. A. M. „JAK CZYTAĆ TEKST, KTÓRYM JEST CZŁOWIEK. GLOSY DO PLATONA, KAROLA WOJTYŁY I MARGARET ARCHER”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, T. 10, nr 1, listopad 2018, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2915.