Leonarska, D. „OSOBA LUDZKA JAKO PODMIOT JEDNOSTKOWY, SPOŁECZNY I RELACYJNY W WYBRANYCH KONCEPCJACH WSPÓŁCZESNEJ MYŚLI SPOŁECZNEJ: TAYLOR, ARCHER, DONATI”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, T. 19, nr 2, listopad 2018, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2955.