Markocka, M. „PODMIOTOWOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ŚWIETLE WYBRANYCH KONCEPCJI SOCJOLOGICZNO-FILOZOFICZNYCH”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, T. 20, nr 3, luty 2019, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2980.