Wielecki, K. „MIĘDZY RÓŻNORODNOŚCIĄ KULTUROWĄ I ROZPADEM TOŻSAMOŚCI”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology, T. 9, marzec 2019, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3363.