Rychłowska-Niesporek, A. „Seeking a Life Partner With the Use of Internet Technology”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, T. 25, nr 2, kwiecień 2021, s. 51-62, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/8526.