Szostak, N. W. „Experiment in Catastrophe. Podróż śladami Deportowanych mieszkańców Stettina W Lutym 1940 Roku”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, T. 28, nr 2, kwiecień 2022, s. 17-23, doi:10.21697/ucs.2021.28.2.03.