Garstka, E. „Pomiędzy Akulturacją a społecznym Zakotwiczeniem – Spojrzenie Na współczesną Migrację młodych Polaków W Irlandii Z Perspektywy Ich wyborów żywieniowych”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne, T. 28, nr 2, kwiecień 2022, s. 25-30, doi:10.21697/ucs.2021.28.2.04.