Baraniak, Barbara. „WARTOŚCIOWE ASPEKTY PRACY SPEKTRUM ZAINTERESOWANIA GRUP DEFAWORYZOWANYCH”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 14, no. 1 (listopad 26, 2018). Udostępniono grudzień 4, 2021. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2809.