Markocka, Magdalena. „PODMIOTOWOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH W ŚWIETLE WYBRANYCH KONCEPCJI SOCJOLOGICZNO-FILOZOFICZNYCH”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology 20, no. 3 (luty 28, 2019). Udostępniono lipiec 10, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2980.