Wielecki, Krzysztof. „MIĘDZY RÓŻNORODNOŚCIĄ KULTUROWĄ I ROZPADEM TOŻSAMOŚCI”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne/Academic Journal of Sociology 90 (marzec 8, 2019). Udostępniono sierpień 14, 2020. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/3363.