Szostak, Natalia W. „Experiment in Catastrophe. Podróż śladami Deportowanych mieszkańców Stettina W Lutym 1940 Roku”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 28, no. 2 (kwiecień 6, 2022): 17-23. Udostępniono wrzesień 27, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/9788.