Garstka, Ewa. „Pomiędzy Akulturacją a społecznym Zakotwiczeniem – Spojrzenie Na współczesną Migrację młodych Polaków W Irlandii Z Perspektywy Ich wyborów żywieniowych”. Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 28, no. 2 (kwiecień 6, 2022): 25-30. Udostępniono wrzesień 25, 2022. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/9789.