1.
Baraniak B. WARTOŚCIOWE ASPEKTY PRACY SPEKTRUM ZAINTERESOWANIA GRUP DEFAWORYZOWANYCH. ucs [Internet]. 26 listopad 2018 [cytowane 5 grudzień 2021];14(1). Dostępne na: https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/ucs/article/view/2809