Autor - szczegóły

Linek, Anna, Instytut Socjologii UKSW

  • Vol 14, Nr 1 (2016) - Recenzje
    K. Lendzion, O. Kotowska-Wójcik (red.), Waleczny duch kobiety. Społeczno-ekonomiczne aspekty ról kobiecych, wyd. UKSW, Warszawa 2015, ss. 189.
    Abstrakt  PDF