Autor - szczegóły

Porębska-Maciołek, Barbara, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

  • Vol 15, Nr 2 (2016) - Artykuły
    O WYZWANIACH STOJĄCYCH PRZED EWALUACJĄ W KONTEKŚCIE FUNDUSZY UNIJNYCH DO 2020 R. – WYBRANE ASPEKTY
    Abstrakt  PDF