Autor - szczegóły

Prokopowicz, Dariusz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  • Vol 12, Nr 3 (2015) - Artykuły
    SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE ROZWOJU GMINNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH
    Abstrakt  PDF