Autor - szczegóły

Mielicka-Pawłowska, Halina, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK

  • Vol 22, Nr 1 (2018) - Recenzje
    Religijność in statu nascendi. Omówienie książki Janusza Mariańskiego pt. Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych. Studia socjologiczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, toruń 2016, ss. 399
    Abstrakt  PDF
  • Vol 21, Nr 4 (2017) - Artykuły
    Duchowość jako forma konstruowania porządku aksjonormatywnego
    Abstrakt  PDF