Autor - szczegóły

Baniak, Józef, Instytut Socjologii UAM

 • Vol 17, Nr 4 (2016) - Artykuły
  CZY KRYZYS WIARY? PRAWDY RELIGIJNE KATOLICYZMU W ŚWIADOMOŚCI LICEALISTÓW I STUDENTÓW. OD AKCEPTACJI DO KONTESTACJI
  Abstrakt  PDF
 • Vol 18, Nr 1 (2017) - Artykuły
  WIeRNA MIŁOśĆ I ZDRADA MAŁŻeŃSKA W OceNIe LIceALIStÓW I StUDeNtÓW
  Abstrakt  PDF
 • Vol 22, Nr 1 (2018) - Artykuły
  Miejsce i znaczenie godności człowieka w hierarchii wartości młodzieży licealnej i akademickiej. Studium socjologiczne.
  Abstrakt  PDF
 • Vol 21, Nr 4 (2017) - Artykuły
  Godność ludzka w hierarchii wartości podstawowych społeczeństwa polskiego w świadomości młodzieży licealnej i akademickiej. Studium socjologiczne.
  Abstrakt  PDF