Autor - szczegóły

Okarma, Joanna, socjolog rodziny

  • Vol 20, Nr 3 (2017) - Recenzje
    Marcela Kościańczuk (red.), Taktyki wizualne: codzienność w sytuacji niepełnosprawności i choroby, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, ss. 191.
    Abstrakt  PDF