Autor - szczegóły

Wróblewska-Skrzek, Joanna, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Vol 11, Nr 2 (2015) - Recenzje
    Agnieszka Wołk, Anna Potasińska (red.), Nierówności społeczne we współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015
    Abstrakt  PDF