Autor - szczegóły

Kurtyka-Chałas, Justyna, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego