Autor - szczegóły

Gac, Karol, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie