Autor - szczegóły

Lendzion, Kinga, Instytut Socjologii UKSW

  • Vol 14, Nr 1 (2016) - Raporty z badań
    ASPIRACJE EDUKACYJNE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ŚW. PIOTRA W MIANDRIVAZO ORAZ W LICEUM MATKI BOSKIEJ SALETYŃSKIEJ W ANTSIRABE NA MADAGASKARZE W ŚWIETLE BADAŃ EKSPLORACYJNYCH
    Abstrakt  PDF
  • Vol 18, Nr 1 (2017) - Artykuły
    StAtUS SPOŁecZNO-ZAWODOWY RODZIcÓW A eDUKAcJA SZKOLNA LIceALIStÓW Z MIANDRIVAZO NA MADAGASKARZe
    Abstrakt  PDF