Autor - szczegóły

Zarzecki, Marcin, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie