Autor - szczegóły

Luty-Michalak, Marta, Instytut Socjologii UKSW w Warszawie

  • Vol 13, Nr 4 (2015) - Recenzje
    Barbara Woźniak, Zaangażowanie religijne a zdrowie w starości. Mechanizmy zależności, wybrane wyniki badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 142.
    Abstrakt  PDF