Autor - szczegóły

Luty-Michalak, Marta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

  • Vol 11, Nr 2 (2015) - Recenzje
    Aneta Gawkowska, Skandal i ekstaza. Nowy Feminizm na tle koncepcji pojednania według Jana Pawła II , Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015
    Abstrakt  PDF