Autor - szczegóły

Matuszewski, Paweł, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie