Autor - szczegóły

Maślanka, Tomasz, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

  • Vol 9 (2014) - Artykuły
    MORBUS HERMENEUTICUS. PARADYGMAT KOMUNIKACJI W SOCJOLOGICZNEJ I FILOZOFICZNEJ REFLEKSJI NAD KULTURĄ
    Abstrakt  PDF