Autor - szczegóły

Klimski, Wojciech, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie