Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 18, Nr 1 (2017) ŻYcIe W POJeDYNKĘ W DOBIe SPOŁecZeŃStWA PONOWOcZeSNeGO – ALteRNAtYWA DLA tRADYcYJNeJ RODZINY? Abstrakt  PDF
Patryk Barszcz
 
0 - 0 z 1 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.