Wpływ internetu na rozwój człowieka w refleksji semantyczno-kulturowej

Paweł Piotr Płatek

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2017.12.2.35.10

Abstrakt


Internet jest narzędziem przyśpieszonego rozprzestrzeniania się wiedzy i informacji, co może pomóc w rozwoju osoby i społeczeństwa. Ważna jest tutaj świadomość odbiorcy i przekaziciela informacji, a także kulturowego znaczenia i symboliki. Bardzo ważną jest świadomość, że człowiek jest istotą niepowtarzalną, a wolność jest mu dana przez Boga w akcie stworzenia i każdy wybór świadomy lub podświadomy czyni go dobrym lub złym. Wolność człowieka jest wspomagana przez łaskę Bożą, która pozwala na prawidłowe wybory. Powstaje pytanie – jak Kościół może pomóc człowiekowi w jego relacji z internetem? internet daje Kościołowi możliwość dotarcia do każdego odbiorcy w świecie. Umożliwia wiedzę o Bogu, o człowieku. Daje możliwość dialogu i otrzymywania odpowiedzi na pytania, umożliwia poszukiwanie głębszych refleksji duchowych nad rozwojem człowieka. Sieć sama w sobie również oddziałuje i wpływa na ewolucję osoby, a wyraża się to choćby przez kulturę i jej język. 


Słowa kluczowe


internet; język; kultura; rozwój człowieka; chrześcijański humanizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bańko M., Wielki Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2010.

Bielecki J., Integralny rozwój osobowy i jego uwarunkowania, www. desetratio.org.pl/ les/plikipdf/bielecki5.pdf [dostęp: 15.11.2016 r.].

Bowlby J., The nature of the child’s tie to his mother, www.psychology.su- nysb.edu/attachment/online/nature%20of%20the%20childs%20tie%20 bowlby.pdf [dostęp: 15.11.2016 r.].

Czuba K., Idea Europy kultur w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2003.

Czuba K., Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej, toruń 2007. drzewiecki P., Renesans słowa. Wychowanie do logosfery w kulturze audiowizualnej, Toruń 2010.

Dubisz S., Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 2008.

Dziewiecki M., Zwykłym językiem o niezwykłym chrześcijaństwie, Toruń 2010.

Eco U., Diariusz najmniejszy, Kraków 2007.

Foley J.P., Internet nadaje nowe znaczenie wyrażeniu „Deus ex machina” w: internet i Kościół, red. J. Kloch, Warszawa 2011.

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 2001.

Gray P., Theory and evidence of imprinting in human infants, www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00223980.1958.9916279#preview [dostęp: 13.11.2016 r.].

Grzania J., Zasady komunikacji internetowej, w: M. Bańko, Polszczyzna na co dzień, Warszawa 2006.

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2006.

Jan Paweł II, Familiaris Consortio, Watykan 1981.

Jan Paweł II, Styczeń t., Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”, Lublin 1998.

Jeż A., Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002.

Kamiński R., Leksykon teologii pastoralnej, Lublin 2006.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002.

Kloch J., Kościół w Polsce wobec Web 2.0, Kielce 2013.

Kupisiewicz C., Jan Władysław Dawid, w: Prospects: the quarterly review of comparative education, UNeSCo: international Bureau of education, t. 23, n. 1/2, Paryż 1993.

Lamiell J., Beyond individual and group di erences. Human Individuality, Scientific Psychology, and William Stern’s Critical Personalism, USA 2003.

Lee S., Kim S., Hong S., On URL Normalization, http://dblab.ssu.ac.kr/publication/leKi05a.pdf [dostęp: 5.11.2016 r.].

Merton T., Nikt nie jest samotną wyspą, Poznań 2008.

Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowska M., Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, t. 1, Warszawa 2003.

Robek E., Kościołowi w Polsce powiedz... Refleksja teologicznopastoralna, Warszawa 2009.

Sawicka E., Savoir-vivre. Podręcznik dobrych manier, Bielsko-Biała 2005.

Schaffer H., Psychologia dziecka, Warszawa 2007. Sujak E., Rozważania o ludzkim rozwoju, Kraków 1998.

Szycówna A., Jak badać umysł dziecka? O zadaniach i metodach psychologii dziecka, Warszawa 1904.

Tevis M., Characteristics of Developmental Task, UtPa 2006, www.utpa.edu/dept/curr_ins/faculty_folders/tevis_m/docs/Havighursts_developmental_task_Stages.pdf [dostęp: 15.11.2016 r.]. zgółka H. i t., Językowy savoir-vivre..., Poznań 2001.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.