Threats to faith: Fr. Józef Tischner's reflections

Zofia Kępińska-Walczak

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2017.12.1.34.12

Abstrakt


W swej refleksji ks. Józef Tischner wiele uwagi poświęcał zagadnieniu wiary – jednej z cnót teologalnych, będących fundamentem chrześcijańskiego życia. Tischner nie tylko opisywał czym jest wiara, jakie są jej charakterystyczne cechy, ale też dociekał, co zagraża wierze. W tym artykule zostały wymienione i scharakteryzowane zagrożenia na jakie według ks. Tischnera natrafia wiara. Została także podjęta próba odpowiedzi na pytanie, jak te zagrożenia przezwyciężać. Tym, co pozwala pokonać zagrożenia, jest zakorzenienie w swej wiary w jej źródle, którym jest Ewangelia i czuwanie, by nie oddalać się od tego źródła.


Słowa kluczowe


Józef Tischner; faith; threats to faith; politicizing faith; sect religiosity; pharisaism; miserable faith; theological virtues

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Przekonać Pana Boga. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin, Kraków 1999.

Tischner J., Ksiądz na manowcach, Kraków 1999.

Tischner J., Miłość niemiłowana, Kraków 1993.

Karas M., Integryzm bractwa kapłańskiego św. Piusa X, Kraków 2010.

Tischner J., W krainie schorowanej wyobraźni, Kraków 1997.

Tischner J., Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z księdzem Tischnerem, Kraków 2001.

Wokół Biblii. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Ewelina Puczek, Kraków 2005.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.