Angelologia Dionizego Areopagity w świetle pisma De Divina Hierarchia

Mirosław Białous

DOI: http://dx.doi.org/10.21697/wsp.2016.11.3.32.09

Abstrakt


Artykuł dotyczy najpopularniejszej koncepcji angelologicznej, która istniała w świadomości teologicznej dla całej epoki średniowiecznej. Koncepcja ta była ważna nawet w okresie Soboru Watykańskiego z powodu jej aktualność i wierności obrazu biblijnego świata aniołów.


Słowa kluczowe


Teologia; Prawosławie; Angelologia; Hierarchiczność

Pełny tekst:

PDF PDF (English)

Bibliografia


Dionizy Areopagita, O hierarchii kościelnej, przekł. E. Bułhaka, Kraków 1932.

Dionizy Areopagita, O hierarchii niebiańskiej [w:] Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczna, tłum. M. Dzielska, t. II, Kraków 1999, s. 45-114.

Dionizy Areopagita, O hierarchii niebiańskiej, przekł. E. Bułhak, Kraków 1932.

Dzielska M., Porządek anielski w Hierarchii niebiańskiej Pseudo-Dionizego Areopagity, [w:] Księga o aniołach pod red. H. Oleszko, Kraków 2002, s. 122-130.

Korczyński M., ks., Teologia kosmiczna w pismach Pseudo-Dionizego Areopagity, Radom 1997.

Oleszko H., Anielska Hierarchia Dionizego Areopagity [artykuł, wersja internetowa]

O Duchu Świętym, tłum. i opracowanie Alina Brzóstkowska, wstęp ks. J Naumowicz, Warszawa 1999, s.135.

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.