[1]
Gibziński, S. 2023. Pojęcie odpowiedzialności duchowej w dynamice wzrostu w miłości. Warszawskie Studia Pastoralne. 52, 2 (luty 2023), 27–67. DOI:https://doi.org/10.21697/wsp.2021.2.02.