[1]
Szostek, B. 2017. Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Rys problematyki z perspektywy pastoralisty. Warszawskie Studia Pastoralne. 2, 35 (grudz. 2017), 187–197. DOI:https://doi.org/10.21697/wsp.2017.12.2.35.11.