[1]
Chciałowska, A. 2018. Pogrzeb płodu, noworodka, dziecka i osoby dorosłej w prawie kanonicznym. Warszawskie Studia Pastoralne. 1, 34 (sty. 2018), 41–69. DOI:https://doi.org/10.21697/wsp.2017.12.1.34.04.