(1)
Gibziński, S. Pojęcie odpowiedzialności Duchowej W Dynamice Wzrostu W miłości. wsp 2023, 52, 27-67.