(1)
Chciałowska, A. Pogrzeb płodu, Noworodka, Dziecka I Osoby dorosłej W Prawie Kanonicznym. wsp 2018, 1, 41-69.