Lipczyński, K. (2023). Radość chrześcijańska w misji ewangelizacyjnej Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II i Franciszka . Warszawskie Studia Pastoralne, 52(2), 7–25. https://doi.org/10.21697/wsp.2021.2.01