Gibziński, S. (2023). Pojęcie odpowiedzialności duchowej w dynamice wzrostu w miłości. Warszawskie Studia Pastoralne, 52(2), 27–67. https://doi.org/10.21697/wsp.2021.2.02