Szostek, B. (2017). Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Rys problematyki z perspektywy pastoralisty. Warszawskie Studia Pastoralne, 2(35), 187–197. https://doi.org/10.21697/wsp.2017.12.2.35.11