Chciałowska, A. (2018). Pogrzeb płodu, noworodka, dziecka i osoby dorosłej w prawie kanonicznym. Warszawskie Studia Pastoralne, 1(34), 41–69. https://doi.org/10.21697/wsp.2017.12.1.34.04