Białous, M. (2018). Angelologia Dionizego Areopagity w świetle pisma De Divina Hierarchia. Warszawskie Studia Pastoralne, 3(32), 179-193. https://doi.org/10.21697/wsp.2016.11.3.32.09