Wielebski, Tomasz. 2023. „Wstęp”. Warszawskie Studia Pastoralne 52 (2):5-6. https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/wsp/article/view/11539.